Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 YETKİ BELGESİ NUMARASI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kollektif Şirket

1.        Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu à Zorunlu

2.        Ticaret Odası Kayıt Belgesi  à Zorunlu

3.        Ticaret Sicil Gazetesi  à Zorunlu

4.        Dekont  à Zorunlu

5.        Vergi Levhası Örneği  à Zorunlu

6.        Yönetim Kurulu Kararı à Zorunlu

7.        İmza Sirküleri

Önemli Not: Ücrete ilişkin dekontta, tüzel kişi vergi numarası mutlaka yer almalıdır.

Adi Ortaklık, Ortak Girişim

1.        Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu à Zorunlu

2.        Ticaret Odası Kayıt Belgesi 

3.        Ticaret Sicil Gazetesi 

4.        Dekont  à Zorunlu

5.        Vergi Levhası Örneği 

6.        Adi Ortaklık Sözleşmesi (Teyit için gereklidir. Merkez Bilgisi’nden de sorgulama yapılabilir)

Önemli Not: Adi Ortaklık veya Ortak Girişim için başvuruda bulunan her bir ortağın yetki belgesi numarası edinmiş olması zorunludur. Ücrete ilişkin dekontta başvuran adi ortaklık vergi numarası mutlaka yer almalıdır.

Yapı Kooperatifleri

1.        Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu à Zorunlu

2.        Ticaret Odası Kayıt Belgesi  à Zorunlu

3.        Ticaret Sicil Gazetesi  à Zorunlu (Yapı Kooperatifinin kuruluşuna ait ana sözleşmenin yayımlandığı)

4.        Dekont  à Zorunlu

5.        Vergi Levhası Örneği 

6.        Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi

7.        Sözleşme Örneği   à (Yapı Kooperatifi ile Arsa sahibi arasında yapılmış Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşme)

8.        Tapu Senedi/Tapu Senedi Noter Tasdikli Suretià (Arsanın mülkiyeti kooperatife ait ise)

Önemli Not: a)Yapı Kooperatifleri dışında kurulmuş kooperatifler için yetki belgesi numarası tanımlaması yapılmamaktadır. Arsanın  kooperatife ait olması durumunda Tapu Senedi / Tapu Senedi Noter Tasdikli Sureti, olmaması durumunda Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi, Yapı Kooperatifinin kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir genel kurul kararının aslı veya noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı sureti sisteme eklenecektir. b)Yapı Kooperatiflerine tahsis edilecek yetki belgesi numarası ile, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilmeyen  başka bir yapım işinin müteahhitliğinin  üstlenmeleri, yapım işi için ihalelere  girmeleri söz konusu değildir.

Gerçek Kişi

1.        Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu à Zorunlu

2.        Ticaret Odası Kayıt Belgesi  à Zorunlu

3.        Ticaret Sicil Gazetesi

4.        Dekont  à Zorunlu

5.        Vergi Levhası Örneği  à Zorunlu

Önemli Not: Gerçek Kişi Yetki Belgesi numarası için başvuran kişilerin faaliyet alanlarında İnşaat ile ilgili kodların yer alması istenmektedir.

Geçici Kişi

1.        Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu à Zorunlu

2.        Nüfus Cüzdanı Örneği  à Zorunlu

3.        Dekont  à Zorunlu

4.        Vergi Levhası   

5.        Tapuà Zorunlu

6.        Geçici Yetki Belgesi Numarasına İlişkin Taahhütnameà Zorunlu

Önemli Not: Tapunun hisseli olması durumunda diğer ortaklardan alınması gereken muvafakat name zorunlu evraklar arasında yer almaktadır.