Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

 Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 13.07.2007 tarihinde onaylanan ve 23.01.2008 tarihinde askı sonrası onayı yapılan Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı na erişmek için tıklayınız:

http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=497